VIP RANKY

Ak máte záujem si zakúpiť VIP na 14 Dní
Pre Slovensko
Číslo:8877
Text: csmc 2 s292938 Meno_Hráča (ktorý dostane VIP)
Cena SMS je 2€

Pre Česko
Číslo: 90733
Text: csmc 50 s292938 
Meno_Hráča (ktorý dostane VIP)
⬤ Cena SMS je 50 CZK

Ak máte záujem si zakúpiť ULTIMATE na 14 Dní
Pre Slovensko
Číslo: 8877
Text: csmc 5 292938 
Meno_Hráča (ktorý dostane VIP)
Cena SMS je 5€

Pre Česko
⬤ Číslo: 90733
Text: csmc s292938 
Meno_Hráča (ktorý dostane VIP)
Cena SMS je 149 CZK

Ak máte záujem si zakúpiť LEGEND na 14 Dní

Pre Slovensko
Číslo: 8877
Text: csmc 10 s292938 
Meno_Hráča (ktorý dostane VIP)
Cena SMS je 10€

Pre Česko
Číslo: 90733
Text: csmc 249 s292938 Meno_Hráča (ktorý dostane VIP)
Cena SMS je 249 CZK